Ved tegning av aksjer foretas ingen betaling. Du blir kun bedt om å identifisere deg for digital signatur.
For å fullføre aksjetegningen må du trykke fulført etter signeringen for å bli videresendt til sluttsiden. Deretter får du tilsendt en bekreftelsese-post med vedlagt utfylt tegningsblankett.
Oppgjør for aksjene foretar du ved en passende anledning som overføring fra din egen bank.


For å starte utfyllingen må du identifisere deg.

Velg ID:

Drevet av Compose