Whistle

STUDCONSULT VARSLINGSKANAL

Velkommen - her kan du varsle om kritikkverdige forhold i StudConsult AS.

Du som vil varsle må ha en relasjon til StudConsult enten som ansatt, styremedlem, kunde, leverandør eller samarbeidspartner.

Vanlig praksis er at dersom du blir kjent med noe kritikkverdig i virksomheten (ulovligheter, brudd på interne regler eller etisk uforsvarlig) være å melde fra til din nærmeste overordnede. Men dersom du ikke får respons eller det kritikkverdige er vanskelig å ta opp saken med din overordnede, kan du bruke denne varslingskanalen. Du har både rett og plikt å varsle om kritikkverdige forhold.

Her vil du bli veiledet gjennom et webskjema for å hjelpe deg med å få med all relevant informasjon i ditt varsel. Du får også mulighet til å laste opp dokumentfiler, bildefiler, lydfiler og videosnutter. Du kan velge å være anonym dersom det er viktig for deg.

Denne varslingskanalen er en tjeneste fra AdvokatOnline som vil videreformidle ditt varsel til daglig leder og HR sjef i StudConsult gjennom en sikker og kryptert prosess. Dette gjøres ved bruk av webløsningen Whistle som er utviklet for å imøtekomme Arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling og Datatilsynets krav om behandling av personopplysninger.

Ingen opplysninger om ditt varsel blir registrert før du velger å klikke på Send inn i slutten av web-dialogen. Når du sender inn varselet, vil Whistle kryptere og lagre varselet på en sikker server. Serveren vil automatisk sende melding til daglig leder og HR sjef i StudConsult om at et varsel er mottatt. Disse må logge seg på serveren for å lese ditt varsel, og deretter behandle varselet etter den varslingsrutine som er vedtatt for virksomheten. Ingen opplysninger sendes som epost da ditt varsel kan inneholde sensitive personopplysninger.

Det vil ikke være mulig for StudConsult å spore deg eller ditt varsel dersom du velger å varsle anonymt. AdvokatOnline vil heller ikke ha tilgang til å spore eller lese ditt varsel.


Språk English Norsk

Whistle app fra AdvokatOnline, utviklet med Compose © 2023 Alle rettigheter forbeholdt