Whistle

VARSLINGSKANALEN

Velkommen - her kan du varsle om kritikkverdige forhold i selskaper i Dalema Gruppen.

Du som vil varsle må ha en relasjon til Dalema Gruppen, enten som ansatt, styremedlem, kunde, leverandør eller samarbeidspartner i et av Dalema Gruppen sine selskaper.

Som varsler har du beskyttelse etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser, og portalen ivaretar denne sikkerheten. Du vil få valg om anonym varsling når du har beskrevet saken. Portalen gjør det også mulig for den som behandler ditt varsel å gi deg svar på varselet, uten at din identitet på noen som helst måte kan spores dersom du har valgt å være anonym.

Vanlig praksis er at dersom du blir kjent med noe kritikkverdig i virksomheten (ulovligheter, brudd på interne regler eller etisk uforsvarlig) vil være å melde fra til din nærmeste overordnede.Dersom du ikke får respons, eller det er vanskelig å ta opp saken med din overordnede, kan du bruke denne varslingskanalen. Du har både rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Her vil du bli veiledet gjennom et webskjema for å hjelpe deg med å få med all relevant informasjon i ditt varsel. Du kan velge å være anonym dersom det er viktig for deg.

I portalen vil du bli veiledet gjennom et webskjema for å hjelpe deg med å få med all relevant informasjon i ditt varsel. Du kan velge å være anonym dersom det er viktig for deg. Vi ber deg velge anonym dialog fordi vi da kan gi tilbakemeldinger til deg, og be om mer informasjon. Ved anonym dialog vil du forbli anonym gjennom hele prosessen. Denne varslingskanalen er en tjeneste fra  AdvokatOnline  som vil videreformidle ditt varsel til HR i Dalema Gruppen gjennom en sikker og kryptert prosess. Dette gjøres ved bruk av webløsningen Whistle  som er utviklet for å imøtekomme  Arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling og Datatilsynets krav om behandling av personopplysninger.

Ingen opplysninger om ditt varsel blir registrert før du velger å klikke på Send inn i slutten av web-dialogen. Når du sender inn varselet, vil Whistle kryptere og lagre varselet på en sikker server. Serveren vil automatisk sende melding til HR om at et varsel er mottatt. HR må logge seg på serveren for å lese ditt varsel, og deretter behandle varselet etter den varslingsrutine som er vedtatt for virksomheten. Ingen opplysninger sendes som epost da ditt varsel kan inneholde sensitive personopplysninger.

Det vil ikke være mulig for Dalema Gruppen å spore deg eller ditt varsel dersom du velger å varsle anonymt. AdvokatOnline vil heller ikke ha tilgang til å spore eller lese ditt varsel.


Språk English Norsk

Whistle app fra AdvokatOnline, utviklet med Compose © 2023 Alle rettigheter forbeholdt