Fremtidsfullmakt - Test

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.


Vi lagrer ikke informasjonen i skjemaet uten at du har bedt om det. Du må derfor være aktiv under utfyllingen. Du kan fortsette utfyllingen senere ved å trykke på knappen "Lagre og fortsett senere". Du vil da få et referansenummer du kan taste inn og fortsette der du avsluttet.

Vennligst fyll ut et gyldig referansenummer

For å starte utfyllingen må du identifisere deg.

Velg ID:

Advokat MNA Yasue Lee
Mobil: 99 04 20 18
E-post: post@rettshjelpsjuristen.no


Bygget av © Compose Software AS
Alle rettigheter forbeholdt
https://usecompose.com/